Beeldretouche voor Phenster | Klant: Amsterdam UMC.