Privacyverklaring Berebeeld 

Deze privacyverklaring is opgesteld door:

Ondernemer: Jeroen Berendsen

Onderneming: Berebeeld Digitale Beeldbewerking

Adres: Meester van Coothstraat 72, 5141 ET Waalwijk, Nederland

E-mail: info@vh2014dbmuv-1.hosting-space.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 6 3852 6622

KvK-nummer: 17269727

Uitleg gebruikte termen:

Verklaring: te weten deze privacyverklaring

Wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wet- en regelgeving op het gebied van privacy

Berebeeld: Berebeeld Digitale Beeldbewerking

1. Toelichting op het reglement

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.  Deze wet is bedoeld om de privacy van personen te beschermen, door het toegestane gebruik van persoonsgegevens van anderen te beperken. Bedrijven mogen de gegevens van klanten dan ook niet zomaar verwerken en/of bewaren. 

Ook zijn ze verplicht om klanten op de hoogte te stellen van de manier waarop gegevens worden verwerkt, het doel waarmee ze worden verzameld en wie die gegevens kunnen inzien. Berebeeld vindt de privacy van klanten heel belangrijk. Daarom willen we in deze verklaring graag kort toelichten hoe wij met jouw gegevens omgaan. Mocht je na het lezen van deze verklaring nog vragen of opmerkingen hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via bovenstaande gegevens 

2. Welke persoonsgegevens en waarom?

Klanten

Berebeeld kan jouw persoonsgegevens verwerken als je klant bent of wordt van Berebeeld. We slaan alleen je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres op. Hiermee kunnen we:

* opdrachten van klanten uitvoeren en financieel afhandelen

* klanten of geïnteresseerden bereiken als dat nodig is

* onze dienstverlening verder verbeteren

Prospects

Berebeeld kan persoonsgegevens van prospects verwerken of van mensen die contact met ons opnemen via www.berebeeld.nl. We slaan alleen je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres op.

Hiermee kunnen we:

* prospects en geïnteresseerden bereiken als dat nodig is

Nieuwsbrief 

Er zijn klanten en prospects die de Berebeeld-nieuwsbrief ontvangen. Voor de nieuwsbrief die Berebeeld verspreid via Laposta verstrekken wij alleen jouw naam en e-mail-adres. Laposta zal deze gegevens nooit beschikbaar stellen of verkopen aan derden, zoals te lezen is in hun privacy-statement: www.laposta.nl/privacy-statement. Overigens staan al hun servers in Nederland. Bij elke nieuwsbrief die Berebeeld verstuurt is de optie om je daarvoor af te melden nadrukkelijk aanwezig. Jouw gegevens zullen wij vervolgens verwijderen. 

3. Bewaren, wijzigen en/of verwijderen persoonsgegevens

Berebeeld verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze verkregen worden, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, conform dit reglement en de wet. Berebeeld heeft passende maatregelen genomen om deze gegevens te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf. Jij kunt je eigen persoonsgegevens desgewenst inzien en aanpassen. Berebeeld verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of tenzij je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. 

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vh2014dbmuv-1.hosting-space.nl

Jouw persoonsgegevens bewaart Berebeeld zolang jij klant bent of zolang je op onze nieuwsbrief bent ingeschreven. Je kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van je persoonsgegevens. Stuur dan een e-mail naar info@vh2014dbmuv-1.hosting-space.nl of neem contact op via bovenstaande gegevens.

4. Cookies of vergelijkbare technieken

Berebeeld gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

5. Klachten

Als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je die indienen bij www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Maar wij hopen dat je eerst contact met Berebeeld opneemt zodat we er samen uit komen.