Beeldretouche voor NoPoint Studio’s | JUMBO

In opdracht van Nopoint heeft Berebeeld deze beelden voor Jumbo bewerkt. De beelden zijn frisser gemaakt, kleurgeoptimaliseerd en rechtgezet. Bij de modellen is lichte huidretouche toegepast. Storende elementen zijn weggeretoucheerd.

Bewerkingen:

  • Beeldretouche
  • Kleuroptimalisatie
  • Lichte huidretouche
  • Rechtzetten